Wetgeving rond terugdringing ziekteverzuim

Terugdringing ziekteverzuim (TZ)
Deze wet bepaalde onder meer dat de werkgever, afhankelijk van de grootte van het bedrijf, gedurende twee of zes weken, zelf het loon van de zieke werknemer moest doorbetalen. De wet werd van kracht in 1993 en is vervallen met de introductie van de wet Wulbz.

Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wulbz)
Deze in 1996 van kracht geworden wet verplicht de werkgever om bij ziekte van een werknemer deze gedurende maximaal een jaar 70% van het loon te betalen.

Wet Verbetering Poortwachter (WVP)
Deze wet verplicht werkgevers om zieke werknemers beter te begeleiden. Deze wet geldt sinds 2002.

Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (VLZ)
Met ingang van 2004 hebben zieke werknemers in plaats van één jaar, twee jaar lang recht op doorbetaling van hun loon door de werkgever. De registratie van het ziekteverzuim langer dan één jaar wordt vanaf 2005 meegeteld.