Banengroei 2,2 procent in eerste kwartaal

  • 172 duizend banen meer
  • hoogste banengroei in zakelijke dienstverlening en handel
  • lichte vertraging bij uitzendbranche
  • loonkosten per werknemer stijgen 3,3 procent
  • 2007 blijft topjaar banengroei

 

In het eerste kwartaal van 2008 waren er 172 duizend werknemers meer aan het werk dan in hetzelfde kwartaal van 2007. Deze stijging van 2,2 procent is historisch gezien hoog, maar blijft achter bij de groei van 2,7 procent in 2007.

De banengroei was het hoogst in de bedrijfstakken met de meeste werknemers: zakelijke dienstverlening (4,3 procent) en handel (3,6 procent). Ook in de zorg en in de horeca was de banengroei bovengemiddeld. In de industrie, de bouw en bij de overheid werkten daarentegen niet of nauwelijks meer werknemers. De lichte vertraging in de banengroei deed zich juist voor bij de snelste groeier, de zakelijke dienstverlening. Daar steeg het aantal uitzendbanen minder dan in eerdere kwartalen.

De lonen en salarissen per arbeidsjaar waren in het eerste kwartaal 3,1 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2007. Door hogere werkgeverslasten voor de zorgverzekering, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid stegen de loonkosten per arbeidsjaar in deze periode met 3,3 procent iets harder. Deze stijging is in lijn met de gemiddelde loonkostenstijging van 3,2 procent in 2007. De stijging van de loonkosten verschilt per bedrijfstak. In het eerste kwartaal noteerde de industrie de hoogste stijging, de financiële instellingen de laagste.

Zoals gebruikelijk zijn de cijfers van de voorgaande drie jaren voor de banen en de lonen aangepast op basis van meer en betere informatie. De banengroei in 2005 valt 0,4 procent hoger uit dan eerder geraamd. De hoge groeipercentages van de werkgelegenheid in 2006 en 2007 zijn vrijwel ongewijzigd. Vorig jaar blijft een topjaar met ruim 200 duizend banen meer voor werknemers.
Door de hogere ramingen voor de productiegroei in 2005 en 2006 en de bijgestelde banengroei valt de arbeidsproductiviteitsgroei in 2006 hoger uit, die voor 2005 blijft vrijwel ongewijzigd. De loonkostenstijging per arbeidsjaar komt in 2007 0,4 procent hoger uit. Hierbij speelt een rol dat de bonussen beter worden waargenomen dan voorheen.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.

Downloads