Banengroei blijft hoog, maar zwakt iets af

In het vierde kwartaal van 2007 waren er ruim 7,8 miljoen banen van werknemers. Dit zijn er 170 duizend meer dan een jaar eerder. De toename is iets minder sterk dan in de voorgaande kwartalen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 

Banengroei 2007 vergelijkbaar met tweede helft jaren negentig

De huidige banengroei is op gang gekomen in de eerste helft van 2005 en is tot medio 2007 steeds sneller verlopen. In het tweede kwartaal van 2007 bereikte de banengroei met 2,7 procent een top waarna het groeitempo in de tweede helft van 2007 wat terugliep via 2,5 procent in het derde kwartaal naar 2,2 procent in het vierde kwartaal van 2007. Met deze groei van meer dan twee procent is de banengroei in het vierde kwartaal overigens nog steeds fors te noemen.

In het hele jaar 2007 waren er gemiddeld 190 duizend banen (2,5 procent) meer dan in 2006. Deze banengroei is de hoogste van deze eeuw en vergelijkbaar met de sterke banengroei in de tweede helft van de jaren negentig toen het aantal banen toenam met zo’n 200 duizend per jaar.

Hoogste groei bij zakelijke dienstverleners

Aan de stijging van het aantal banen met 190 duizend in 2007 droegen vrijwel alle bedrijfstakken bij. Verreweg de hoogste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening. Daar groeide het aantal banen met 88 duizendd (6,2 procent). Het merendeel van deze extra banen zijn uitzendbanen. Door de goed lopende economie ontstaan nieuwe banen die veel werkgevers vaak eerst invullen met uitzendkrachten. Deze banen worden geteld bij de uitzendbureaus en niet bij de bedrijven waar deze uitzendkrachten aan het werk zijn. Overigens zit de lichte vertraging in de banengroei in de tweede helft van 2007 vooral bij de afnemende groei van het aantal uitzendbanen.

De horeca, de handel en de bouw droegen met 3,6 respectievelijk 3,0 en 2,5 procent ook flink bij aan de stevige, versnelde banengroei in 2007. Een belangrijke banenmotor blijft de zorg met 2,2 procent meer banen. Bij de overheid en in de industrie was de werkgelegenheid even groot als in 2006.

Kwartaalgroei banen ruim 30 duizend

Het aantal banen kent een duidelijk seizoenpatroon. Na correctie hiervoor was het aantal banen van werknemers in het vierde kwartaal 34 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2007. In de loop van 2007 is de banengroei duidelijk afgenomen. In het eerste kwartaal van 2007 kwamen er ten opzichte van het voorgaande kwartaal nog 56 duizend banen bij, in het tweede kwartaal 45 duizend en in het derde kwartaal 37 duizend.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.