Subsidieregeling voor zonnestroomsystemen

De subsidieregeling EPR (Energie Premie Regeling) liep tot en met 2003. Deze regeling gaf onder meer een tegemoetkoming op de aanschaf van zonnepanelen en had een open einde karakter. In 2003 leidde de grote belangstelling tot een forse overschrijding van het begrote budget. Daarom is deze regeling toen gesloten (voorafgegaan door een groot aantal last-minute aanvragen).

Per 1 april 2008 is de nieuwe regeling SDE (Stimulering Duurzame Energieproductie) ingegaan. Deze regeling geeft geen subsidie op de aanschaf van zonnestroomsystemen, maar op de productie van zonnestroom. Zonnestroom is voor de consument namelijk duurder dan ‘gewone’ elektriciteit. Dit verschil wordt vergoed door de SDE.

Om opnieuw overschrijding van het budget te voorkomen bevat de SDE wél een plafond. In 2008 is het plafond voor nieuwe aanvragen voor zonnestroom 46 miljoen euro. Met dit bedrag kan de stroomproductie van 10 megawatt aan panelen voor een periode van 15 jaar worden gesubsidieerd.