Minder koudeminnende dieren door klimaatverandering

De klimaatverandering laat de natuur in Nederland niet onberoerd. Er verschijnen steeds meer zuidelijke planten- en diersoorten voor het eerst in ons land. Maar ook het seizoensritme van planten en dieren verandert: sommige vogelsoorten gaan eerder broeden en plantensoorten bloeien vroeger in het seizoen.

Effecten op de natuur

Als de klimaatverandering doorzet, zullen de leefomstandigheden voor koudeminnende soorten in Nederland steeds ongunstiger worden, waardoor ze in aantal achteruitgaan en uiteindelijk uit ons land zullen verdwijnen. Voor warmteminnende soorten worden de omstandigheden juist steeds gunstiger, waardoor zij in aantal zullen toenemen. Dit geldt voor soorten uit allerlei soortgroepen, zoals broedvogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen.

Koude- en warmteminnende soorten

Koude- en warmteminnende soorten

Deze ontwikkeling is al enkele jaren aan de gang. Vanaf 1990 is de gemiddelde index van de koudeminnende soorten sterk afgenomen en die van de warmteminnende soorten enigszins gestegen.

Lodewijk van Duuren en Bianca Nijhof (Alterra)

Bron: