Index

Het gaat hier om de Soortgroep Trend Index (STI), de gemiddelde landelijke index van 13 koudeminnende soorten (vogels, dagvlinders en amfibieën). Al deze soorten zijn naar verwachting gevoelig voor temperatuurstijging. Daarnaast is er een STI berekend voor 35 warmteminnende soorten (vogels, reptielen, amfibieën, dagvlinders en libellen): deze soorten profiteren naar verwachting van de huidige klimaatsverandering.
Deze gecombineerde index is ontwikkeld als graadmeter om het effect van klimaatsverandering op biodiversiteit in het kader van de Convention on Biological Diversity (CBD) te meten.

De gegevens over de trends zijn ontleend aan landelijke meetnetten broedvogels (SOVON), reptielen, amfibieën (RAVON), libellen en dagvlinders (Vlinderstichting) van het Netwerk Ecologische Monitoring. De selectie van warmte- en koudeminnende soorten is gebaseerd op verschuiving van arealen en zogenaamde climate envelope models. Deze modellen voorspellen de toekomstige verspreiding van soorten op basis van het huidige verband tussen klimaat en het voorkomen van soorten.