Allochtonen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen.
Westerse allochtonen zijn in Nederland woonachtige personen van wie ten minste één ouder in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan is geboren.
Niet-westerse allochtonen zijn in Nederland woonachtige personen van wie ten minste één ouder in Afrika, Latijns-Amerika, Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije is geboren.

Personen van wie onbekend is of ze tot de autochtone of allochtone bevolking behoren, zijn hier buiten beschouwing gelaten. In de beschreven periode gaat het daarbij om 2 tot 5 procent van het totaal aantal ingeschrevenen in het hoger onderwijs en 3 tot 7 procent van het totaal aantal geslaagden voor het eerste einddiploma in het hoger onderwijs.