Eerste einddiploma hoger onderwijs

Het gaat alleen om de mensen die voor het eerst in hun leven een einddiploma hoger onderwijs behaalden. Vóór de invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002/’03 ging het om een hbo-diploma ‘oude stijl’ of een doctoraaldiploma aan de universiteit. In de periode daarna gaat het in toenemende mate om een bachelordiploma in het hbo of wo.