Meeste rokers gestopt rond hun veertigste

In 2006 begonnen jonge rokers gemiddeld vóór hun 15e met roken. Driekwart van alle ex-rokers is gestopt vóór hun 43ste. Gemiddeld hebben de ex-rokers er bijna 18 rookjaren opzitten wanneer ze stoppen met roken. Ex-rokers hebben een hoger lichaamsgewicht dan rokers.

Reeds jong aan de sigaret

In 2006 rookten nog bijna drie op de tien Nederlanders van 12 jaar en ouder. Vier op de tien hebben nooit gerookt en 30 procent is met roken gestopt. Huidige rokers en ex-rokers van 16 tot 25 jaar begonnen met roken op een gemiddelde leeftijd van 14,9 jaar. In 1989 was dat nog gemiddeld 15,5 jaar. Tussen jongens en meisjes is er nauwelijks verschil in de leeftijd waarop het eerste sigaretje wordt opgestoken.

Van degenen die nu niet roken, heeft bijna de helft ooit wel gerookt. Mannen die stoppen met roken, zijn gemiddeld 36 jaar. Ze hebben dan gemiddeld ruim 19 jaar gerookt. Vrouwelijke ex-rokers stoppen gemiddeld rond hun 33ste en dan hebben zij er bijna 16 rookjaren opzitten.

Gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met roken

Gemiddelde leeftijd waarop jongeren beginnen met roken

Gewichtstoename na stoppen met roken

Longkanker is vaak een gevolg van roken en is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak van alle kankersterfte. Stoppen met roken heeft dus positieve gezondheidseffecten, maar stoppen kan ook een ongewenst neveneffect hebben. Bekend is dat mensen die stoppen met roken al snel een paar kilo aankomen.

Uit de gezondheidsenquête blijkt dat ex-rokers gemiddeld zwaarder zijn dan rokers en mensen die nooit gerookt hebben. Vergeleken met rokers zijn de ex–rokers 3,6 kilo zwaarder. De verschillen zijn bij vrouwen (gemiddeld 4,0 kilo) groter dan bij mannen (3,4 kilo). Leeftijd en het aantal niet gerookte jaren blijken nauwelijks van invloed op verschillen in gewicht tussen ex-rokers en rokers.

Lichaamsgewicht mannen naar leeftijd, 2001/2006

Lichaamsgewicht mannen naar leeftijd, 2001/2006

Lichaamsgewicht vrouwen naar leeftijd, 2001/2006

Lichaamsgewicht vrouwen naar leeftijd, 2001/2006

Als mogelijk gevolg van de gewichtstoename komt overgewicht onder ex-rokers bijna 1,4 keer vaker voor dan bij rokers. Zestig procent van de mannelijke ex-rokers heeft overgewicht tegenover ongeveer 45 procent van de rokers en nooit-rokers. Voor vrouwen zijn deze cijfers respectievelijk 45 en 35 procent. Ook ernstig overgewicht komt bij ex-rokers vaker voor dan bij rokers en niet-rokers.

Overgewicht naar geslacht, 2001/2006

Overgewicht naar geslacht, 2001/2006

Frans Frenken

Bron: Stoppen met roken en (over)gewicht 2001/2006