Overgewicht

Een maat voor onder- en overgewicht is de body mass index (BMI). De BMI-waarde wordt verkregen door per persoon van 20 jaar en ouder het opgegeven lichaamsgewicht (in kilo’s) te delen door de opgegeven lichaamslengte (in meters) in het kwadraat. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie is voor volgroeide mensen een BMI-waarde kleiner dan 18,5 indicatief voor ondergewicht. Een BMI-waarde van 18,5 tot 25 staat voor een normaal gewicht en een BMI van 25 of meer voor overgewicht. Ernstig overgewicht begint bij een BMI van 30.

Bij overgewicht betreft het alle mensen met een BMI van 25 of meer, dus inclusief de mensen met ernstig overgewicht. Bij ernstig overgewicht gaat het uitsluitend om mensen met een BMI van 30 of hoger.