Roken

De gegevens over roken zijn afkomstig uit de module Gezondheid en arbeid van het Permanent Onderzoek Leefsituatie. De vragen over het rookgedrag zijn gesteld aan personen van 12 jaar en ouder. Omdat de cijfers zijn gebaseerd op steekproefonderzoek hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge.