Longkanker steeds vaker doodsoorzaak bij vrouwen

In 2006 zijn 9,4 duizend inwoners van Nederland aan longkanker overleden. Dit is 7 procent van het totaal aantal overledenen. Het aantal vrouwen dat aan longkanker overlijdt is sinds 1970 ruim vervijfvoudigd.

Stijging bij vrouwen, daling bij mannen

Het aandeel vrouwen dat aan longkanker sterft blijft stijgen, het aandeel mannen dat aan deze ziekte overlijdt, daalt echter al twintig jaar. De reden voor de toename van de longkankersterfte onder vrouwen is dat zij, ofschoon veel later dan mannen, op grote schaal zijn gaan roken. Omdat roken pas vele jaren later kan leiden tot longkanker, zijn deze veranderingen in rookgewoonten pas veel later terug te zien in de sterftecijfers over longkanker.

Toch sterven nog steeds tweemaal zoveel mannen als vrouwen aan longkanker.

Aantal sterfgevallen aan longkanker

Aantal sterfgevallen aan longkanker

Vrouwen jonger dan mannen

De gemiddelde leeftijd van de mannen die in 2006 aan longkanker stierven was 70,6 jaar. Vrouwen die aan longkanker overleden waren gemiddeld 3,3 jaar jonger.
Het aantal jongeren (jonger dan 30 jaar) dat aan longkanker overlijdt, is gering. Bij mannen tussen 60 en 70 jaar en vrouwen tussen 50 en 60 jaar is longkanker bij één op de zeven overledenen de doodsoorzaak. Opvallend is dat tot de leeftijd van 60 jaar de longkankersterfte bij vrouwen hoger is dan bij mannen.

Aandeel van de sterfte aan longkanker in de totale sterfte, 2006

Aandeel van de sterfte aan longkanker in de totale sterfte, 2006

Stoppen met roken

De afname van de sterfte aan longkanker bij mannen en de toename van de sterfte bij vrouwen zijn vooral het gevolg van het rookgedrag van beide groepen. Sinds eind jaren vijftig is het percentage mannen dat rookt sterk gedaald, van 90 procent tot 34 procent in 2006. Het percentage vrouwen dat rookt is in de jaren vijftig en zestig toegenomen, maar sinds 1970 is het weer geleidelijk gedaald tot 25 procent in 2006.

Jan Hoogenboezem en Kim de Bruin

Bron: StatLine, Overledenen per belangrijke primaire doodsoorzaak