Roofmijt tegen trips

In de glastuinbouw worden meerdere roofmijten als biologische bestrijders gebruikt. In dit artikel beperken wij ons tot de roofmijt tegen trips die in aantal het meest wordt gebruikt. De wetenschappelijke soortaanduiding is Amblyseius cucumeris met als synoniem Neoseiulus cucumeris.