Inzet biologische bestrijders

Een biologische bestrijder is een natuurlijke vijand van een plaag. Bij de inzet van bestrijders onderscheidt men parasieten, zoals sluipwespen, en predatoren, zoals roofmijten, maar ook insecten, mijten, aaltjes, etc.
De CBS-inventarisatie beperkt zich tot de inzet van biologische bestrijders. De natuurlijke invlieg en de groei van de populatie natuurlijke vijanden tijdens het groeiseizoen wordt niet waargenomen. Aantallen aaltjes worden niet gegeven, omdat dit bij toepassing om zeer hoge doseringen gaat, waardoor aaltjes direct domineren.