Plagen

Een plaag is een populatie van een organisme van dusdanige omvang dat schade of hinder ontstaat.