Dosering

Bij doseringen per hectare of per vierkante meter wordt het jaarlijkse totale aantal ingezette bestrijders gedeeld door de oppervlakte gewas. Deze dosering wordt mede bepaald door het aantal teelten per jaar.