Areaal met toepassing

Als maat voor de omvang van de toepassing is gekozen voor het percentage van de totale oppervlakte van het gewas waarop de bestrijder in een bepaald jaar is ingezet.