Uitvoer veehouderij 24,5 miljard gulden

In 2000 is voor recordbedragen aan veehouderijproducten verhandeld. De invoerwaarde lag 10,5% hoger dan in 1999. Deze is daarmee uitgekomen op een bedrag van 10,8 miljard gulden. De uitvoerwaarde nam in diezelfde periode met 17% nog iets sterker toe tot 24,5 miljard gulden in 2000. Vooral de export van zuivelproducten en eieren is sterk gestegen.

De veehouderijsector draagt in belangrijke mate bij aan het handelsoverschot op de Nederlandse handelsbalans. Het totale handelsoverschot op de handelsbalans bedraagt 35,2 miljard gulden. Het handelsoverschot van vlees, zuivel en levende dieren is 14 miljard gulden.

Import levende dieren

De invoerwaarde van levende dieren is in 2000 met 8% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. De totale invoerwaarde is met een bedrag van 1,2 miljard gulden ook boven het niveau uitkomen van de laatste vijf jaar. Ongeveer 45% van deze handel in levende dieren is afkomstig uit Duitsland en 30% komt uit België. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, de landen waar inmiddels mond- en klauwzeer is vastgesteld, nemen ieder ongeveer 5% van deze handel voor hun rekening.

0736g3.gif (6226 bytes)

Uitvoerwaarde veehouderijproducten

De exportwaarde van levende dieren is voor het eerst sinds de varkenspest weer in de buurt terechtgekomen van 2 miljard gulden. De exportwaarde van vlees en vleesproducten is met 15% toegenomen en deze bedraagt in 2000 een waarde van bijna 12 miljard gulden. De uitvoer van zuivelproducten en eieren is met 18% nog iets sterker toegenomen. In 2000 is er voor 10,75 miljard gulden aan zuivelproducten afgezet buiten de landsgrenzen.

0736g2.gif (5216 bytes)

Invoerwaarde veehouderijproducten

De invoerwaarde van veehouderijproducten ligt in 2000 precies 1 miljard gulden hoger dan in 1999. Vooral de invoer van vlees en vleesproducten nam met 13,6% behoorlijk sterk toe. De zuivelinvoer steeg met 9% iets minder snel. Bijna 90% van de ingevoerde handelsproducten uit de veehouderij zijn afkomstig van EU-landen.

0736g1.gif (5638 bytes)

Cor Pierik

Bron: CBS; StatLine, statistiek internationale handel