Monitor Bewoonde Nieuwbouw 2019-2021

Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties en van huishoudens die er wonen in 2019-2021.
Om de ontwikkeling rondom nieuwbouwwoningen en woningtransformaties goed te kunnen monitoren is er behoefte aan statistieken over een breder palet aan woningkenmerken dan het CBS momenteel publiceert. Er is meer zicht nodig op de kwaliteit van de nieuwbouwwoningen én woningtransformaties en de bewoners van deze woningen. De Monitor Bewoonde Nieuwbouw is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld.