Zoekresultaten

77 resultaten voor keyword:nieuwbouwwoningen
77 resultaten voor keyword:nieuwbouwwoningen

Pagina 1 van 4

Artikelen

Huishoudens investeren meer dan ze sparen

Het vorderingensaldo van huishoudens wordt steeds kleiner. Over het derde kwartaal van 2016 was dit negatief.

Artikelen

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente eerste halfjaar 2022

Cijfers

Aantal nieuwbouwwoningen daalt, grote verschillen per gemeente

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Op landelijk niveau is er een daling van bijna 20 procent van het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen over de eerste drie kwartalen van 2009 vergeleken met...

Artikelen

Nieuwbouwmonitor (2015-2020)

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2015-2020*) en huishoudkenmerken (2018-2019), regio

Cijfers

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2021

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente tweede halfjaar 2021

Cijfers

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2021

In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de eerste helft van 2021.

Cijfers

Wat is het verschil tussen de input- en outputprijsindex bouwkosten nieuwbouwwoningen?

Een inputprijsindex van bouwkosten van nieuwbouwwoningen wordt bepaald op basis van de prijsontwikkelingen van de kostenposten loon en materiaal.

FAQ's

Rapportage Nieuwbouwmonitor

De nieuwbouwmonitor brengt woningkenmerken (2015-2020*) en bewonerskenmerken (2018-2019) van nieuwbouwwoningen en woningkenmerken (2015-2019) van woningtransformaties in beeld. Deze rapportage geeft...

Publicaties

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente in 2020

Cijfers

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd (2021-2022)

Tabel betreft aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Cijfers

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020

Nieuwbouwwoningen woningcorporaties per gemeente in 2020

Cijfers

Verleende bouwvergunningen 2012-2015

Verleende Bouwvergunningen naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015

Cijfers

Nieuwbouwmonitor regio Groningen-Assen, 2020 – 2021

Nieuwbouwwoningen en woningtransformaties naar woningkenmerken (2020-2021), regio Groningen-Assen

Cijfers

Bouw nieuwe woningen stijgt weer

In het eerste kwartaal van 2004 zijn er bijna 9 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 18 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is...

Artikelen

Meer woningen gereedgekomen

In het eerste halfjaar van 2004 zijn er ruim 21 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 8 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is...

Artikelen

Vergunde bouwsom naar hoogtepunt

De ontwikkeling van de afgegeven bouwvergunningen in maart 2017

Artikelen

Hoogste aantal vergunde nieuwbouwwoningen in jaren

In 2021 werd voor 74 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat is 10 procent meer dan in 2020 en het hoogste aantal in meer dan tien jaar. De totale bouwkosten van deze vergunde...

Artikelen

Omzet woonwinkels daalt al meer dan 3 jaar

In het eerste kwartaal van 2012 kwam de omzet van de woonwinkels 5 procent lager uit dan in het eerste kwartaal van 2011. De daling is geheel toe te schrijven aan teruglopende verkopen.

Artikelen

Bijna de helft van de huurders van corporatiewoningen in Haagse nieuwbouwwijken is scheefwoner

In Den Haag zijn er op buurtniveau grote verschillen in de aandelen zogenoemde scheefwoners. In de nieuwbouwwijken wordt bijna de helft van alle corporatiewoningen bewoond door scheefwoners. De oude...

Artikelen

Verdubbeling vergunningen voor nieuwe woningen

In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling...

Artikelen
Artikelen

Bouwvergunningen gedaald met 32 procent

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend.

Artikelen

8 miljoen woningen in Nederland

In juni 2021 is de 8 miljoenste woning aan de woningvoorraad toegevoegd. Daarmee zijn er sinds 2005 een miljoen woningen bijgekomen.

Artikelen

Bijna 69 duizend nieuwbouwwoningen in 2021

In 2021 werden bijna 69 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat zijn er minder dan in 2019 en 2020, maar meer dan in de jaren 2012-2018. Daarmee groeide de woningvoorraad met 0,9 procent tot ruim 8...

Artikelen