Vertrouwen in de politie, 2012-2021, uitbreiding van onderzoek 4747

Deze tabellen bevat extra informatie over het vertrouwen in de politie van burgers van 15 jaar en ouder in de periode 2012-2021, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, stedelijkheid gemeente/buurt en welvaart.

Deze tabellen bevatten extra cijfers over regressie-analyses op het concept “vertrouwen in de politie”. Het vertrouwen in de politie wordt omschreven door middel van een schaalscore (0-10). De schaalscore is bepaald aan de hand van de stellingen 'Als je ze echt nodig hebt, zal de politie er alles aan doen om je te helpen.' en 'De politie biedt mij goede bescherming.' (helemaal oneens - helemaal eens).

Het vertrouwen in de politie is in een tijdreeks van 2012 t/m 2021 weergegeven. Voor het jaar 2021 is vertrouwen in de politie ook uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, stedelijkheid (gemeente en buurt) en welvaart. Tot slot zijn enkele correlaties, bivarate regressies en multivariate regressies weergegeven voor het vertrouwen in de politie.

Bekostigd door: Politie, afdeling innovatie en onderzoek