Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019

Staafdiagram
In de tabellen wordt weergegeven in hoeveel procent van de huishoudens, waar de samenwoonrelatie tussen de ouders wel of niet is beëindigd, jeugdzorg wordt ontvangen op meerdere momenten in een periode rondom een peildatum, 2016-2019.

In een periode van 12 maanden voor tot 24 maanden na de datum waarop de samenwoonrelatie tussen de ouders is beëindigd, wordt bekeken of (minstens) één van de kinderen uit het huishouden jeugdzorg ontvangt. Ter vergelijking wordt ook het jeugdzorggebruik getoond van kinderen uit gezinnen waar de samenwoonrelatie tussen de ouders niet is beëindigd in dezelfde periode. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar jeugdregio en naar het soort jeugdzorg (jeugdhulp zonder verblijf, jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming, jeugdreclassering).

De tabellen laten zien hoe vaak er jeugdzorg wordt ingezet rondom een beëindigde samenwoonrelatie, maar geven geen antwoord op de vraag óf, en zo ja hoe, de ingezette jeugdzorg en de beëindigde samenwoonrelatie met elkaar te maken hebben.

De tabel is bekostigd door het ministerie van VWS.