Uurlonen, jaarlonen en arbeidsvolume, 2015-2020

Uurlonen, jaarlonen (inclusief bijzondere beloning) en arbeidsvolume voor de economische activiteiten (SBI) 10-12 en 45+47, uitgesplitst naar geslacht, 2015-2020.
ABN ARMO Bank N.V. heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een tabel samen te stellen met daarin gegevens over het uurloon, jaarloon (inclusief bijzondere beloningen) en arbeidsvolume van werknemers naar economische activiteit voor de jaren 2015 tot en met 2020. De bedrijfstakken/branches zijn gedefineerd volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008), welke is uitgesplitst tot 2 digit-niveau. Er wordt specifiek gekeken naar de economische activiteit Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten (SBI 10-12), Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers (SBI 45) en Detailhandel (niet in auto's) (SBI 47). De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht.