Barometer culturele diversiteit

Mensen in drukke winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen
Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit een dashboard gemaakt met cijfers over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt.

Dit geeft een beeld van de culturele diversiteit van de werkzame beroepsbevolking, werknemers, geregistreerde werkzoekenden en uitgestroomde gediplomeerde studenten in Nederland, onder meer uitgesplitst naar regio en bedrijfstak of beroepsgroep.

Daarnaast kunnen organisaties (die via het CBS al een eigen barometer hebben laten uitvoeren) dit dashboard gebruiken ter vergelijking door hun eigen gegevens in te vullen in het dashboard. In deze publicatie is de data voor de geregistreerde werkzoekenden geüpdatet met cijfers van het vierde kwartaal van 2020. De geüpdatete data van de werkzoekenden, zijn hieronder te downloaden.