Nederland, Amsterdam, kantoren, ABN Amro, Zuid-as Amsterdam
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Barometer culturele diversiteit

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar te stellen. De Barometer Culturele Diversiteit geeft organisaties van af 250 werknemers inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Het CBS koppelt gegevens van een organisatie aan andere data en levert deze als samengevoegde data terug. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens te delen.

Sinds 1 juli 2020 neemt het CBS aanvragen hiervoor in behandeling. Voor meer informatie kunt contact opnemen via barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.

Op verzoek van de minister, publiceert het CBS daarnaast een dashboard met regelmatig bijgewerkte statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, die organisaties kunnen gebruiken als benchmark.