Nederland, Amsterdam, kantoren, ABN Amro, Zuid-as Amsterdam
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Barometer culturele diversiteit

De Barometer Culturele Diversiteit geeft organisaties inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Dat gebeurt door gegevens aan elkaar te koppelen. Organisaties vanaf 250 werknemers delen gegevens met het CBS, die deze anoniem verwerkt en als geaggregeerde data terug levert. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens te delen.

Sinds 1 juli 2020 kan het CBS aanvragen hiervoor in behandeling nemen. Veel organisaties hebben al interesse getoond. Daarom houdt het CBS de komende maanden een wachtlijst aan en bouwt de capaciteit op. Het CBS streeft ernaar om vanaf het tweede kwartaal van 2021 ieder kwartaal de dan lopende aanvragen te verwerken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.

Op verzoek van de minister, zal het CBS daarnaast een regelmatig bijgewerkte statistiek publiceren over culturele diversiteit in het arbeidsmarktaanbod (afstudeerders en geregistreerd werkzoekenden) en in bedrijfssectoren en beroepsgroepen, die organisaties kunnen gebruiken als benchmark.