Barometer Culturele Diversiteit

Mensen in drukke winkelstraat
© Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Op advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) het CBS verzocht om de Barometer Culturele Diversiteit beschikbaar te stellen. De Barometer Culturele Diversiteit geeft organisaties vanaf 250 werknemers inzicht in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Het CBS koppelt gegevens van een organisatie aan andere data en levert deze als samengevoegde data terug. Er worden geen nieuwe gegevens over werknemers opgenomen en het is niet nodig om bijzondere persoonsgegevens te delen. Op deze pagina vindt u onderzoeksomschrijvingen en veelgestelde vragen voor meer informatie.

Op verzoek van SZW publiceert het CBS daarnaast een dashboard met regelmatig bijgewerkte statistieken over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt, die organisaties kunnen gebruiken als benchmark.

Voor meer informatie kunt contact opnemen via barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.