AZW-smal: Werknemers, baandagen, uren en bedr. naar branche, mrt - sep 2020

Deze tabel bevat een beschrijving van de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal aan de hand van enkele kerncijfers over werknemers en banen binnen de branches van zorg en welzijn smal. Er worden drie verschillende definities gehanteerd om de kerncijfers te bepalen. Binnen alle definities wordt er gekeken naar werknemers die op enig moment -ongeacht de duur van de activiteit- actief zijn geweest op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.
De eerste definitie maakt gebruik van een telling per 'Hoofdbaan in zorg en welzijn'. De baan waarin een werknemer het hoogste basissalaris verdient wordt aangemerkt als hoofdbaan. De werknemer en overige kerncijfers worden geteld in de categorie 'Werknemers' van de branche waarin deze hoofdbaan valt. Alleen de gegevens van deze baan worden (bij de betreffende branche) meegenomen in sommatie van het aantal 'Baandagen' en het aantal 'Basisuren'. Één baandag wordt geteld wanneer de dag valt in de periode waarover loonaangifte is gedaan voor de betreffende baan. Het aantal basisuren heeft betrekking op het aantal uren (exclusief overwerk) waarover loon ontvangen is. Het aantal 'Unieke bedrijven' geeft aan bij hoeveel unieke bedrijven de werknemers met een hoofdbaan in de betreffende branche werkzaam zijn.

De tweede definitie maakt gebruikt van een telling per 'Hoofdbaan in zorg en welzijn per branche'. De bepaling van de kerncijfers geschiedt nog steeds zoals hierboven beschreven. Een werknemers kan nu echter meerdere hoofdbanen hebben, namelijk één per branche. Per branche is de hoofdbaan nog steeds de baan waarin het hoogste basisloon verdiend is. Per branche worden vervolgens de gegevens van de betreffende baan geteld.

De derde definitie 'Werknemers in zorg en welzijn per branche en bedrijf' voegt tevens het bedrijf waar de werknemer werkzaam is toe aan de afbakening. Dit betekent dat een werknemer niet alleen meerdere banen in zorg en welzijn kan hebben, maar ook meerdere banen bij verschillende werkgevers in dezelfde branche. In enkele gevallen kan het ook voorkomen dat er meerdere loonaangiftes zijn voor één werknemers bij hetzelfde bedrijf. In dit geval wordt de werknemer en bedrijf slechts een keer geteld, maar worden wel de baandagen en basisuren van beide aangiftes meegenomen.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven dan gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine eveneens voor deze cijfers. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en een overzicht van de opleidingen in zorg en welzijn breed, zie: azwstatline.cbs.nl