AZW: Aandeel cliëntgebonden functies naar branche, 2e meting 2019

Tabel met de belangrijkste uitkomsten van de 2e meting van de werknemersenquête (WNE) 2019, specifiek voor cliëntgebonden functies in zorg en welzijn smal naar branche.
Deze tabel bevat cijfers over het aandeel cliëntgebonden functies per branche voor alle branches in zorg en welzijn smal. Zorg en welzijn smal is een samentelling van alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang.

Eerder zijn rapportages en tabellensets voor de totale zorg- en welzijnssector verschenen. Zie daarvoor de Uitkomsten werknemersenquête AZW 1e meting 2019, Uitkomsten werkgeversenquête AZW 1e meting 2019, Uitkomsten werknemersenquête AZW 2e meting 2019 en de Uitkomsten werkgeversenquête AZW 2e meting 2019.

Deze tabel is ontwikkeld voor het onderzoeksprogramma AZW. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.