Ervaren verkeersoverlast in buurt naar stedelijkheid buurt, 2019

Het CBS heeft een nieuwsbericht uitgebracht over de ervaren verkeersoverlast in de buurt op basis van de Veiligheidsmonitor 2019. De doelpopulatie betreft personen van 15 jaar of ouder. Onderdeel hiervan is de ervaren verkeersoverlast in de buurt naar stedelijkheid van de buurt.
Op basis van de Veiligheidsmonitor 2019 heeft het CBS onderzocht in hoeverre personen van 15 jaar of ouder te maken hebben met te hard rijden, parkeerproblemen en agressief verkeersgedrag in hun buurt en de mate waarin zij hier last van ondervinden. Naast kerncijfers voor Nederland zijn uitsplitsingen opgenomen naar stedelijkheid van de buurt, provincie en gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners.