AZW-smal: Arbeidsduur banen per week naar branche, 2010-2019

logo AZW
Deze tabellen bevatten cijfers over alle banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal, gepresenteerd naar het aantal uren (exclusief overwerkuren) dat er per week gewerkt wordt binnen de baan.
De cijfers in deze tabellen zijn berekend voor verschillende groeperingen van arbeidsduur per week en worden gepresenteerd per jaar, kwartaal en (sub)branche. De cijfers zijn beschikbaar vanaf het 1ste kwartaal 2010 tot en met het 2e kwartaal 2019.

De cijfers worden weergegeven voor de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; dit zijn alle branches in zorg en welzijn exclusief de kinderopvang (SBI-codes: 88910, 88911, 88912). Indien de kinderopvang wel meegenomen wordt dan is er sprake van zorg en welzijn breed.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.