Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018

Aantallen huishoudens per inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen, 2016-2018.

Deze tabellen geven de aantallen huishoudens naar klassen van het bruto huishoudinkomen uitgesplitsst naar provincie voor de jaren 2016 tot en met 2018. De cijfers van zijn voorlopig.

Opdrachtgever: EDM.