Zoekresultaten

23 resultaten voor keyword:bruto-inkomens
23 resultaten voor keyword:bruto-inkomens

Inkomen van personen; inkomensklassen, persoonskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van personen inkomensklassen, persoonskenmerken

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensbestanddelen, huishoudenskenmerken

Totaal, gemiddeld en mediaan inkomen van huishoudens Huishoudkenmerken en inkomensbestanddelen

Cijfers

Inkomen van huishoudens; inkomensklassen, huishoudenskenmerken

Gemiddeld en mediaan inkomen van particuliere huishoudens inkomensklassen en huishoudkenmerken

Cijfers

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak volgens de SBI 2008

Cijfers

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2020-2021

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2020-2021.

Cijfers

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2019-2020*

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2019-2020*

Cijfers

Inkomen werkende vrouwen sinds 1977 met ruim 60 procent gestegen

Vrouwen met inkomen uit werk verdienden gemiddeld op jaarbasis bijna 34 duizend euro bruto in 2020. In 1977 was dat nog bijna 21 duizend euro. De stijging speelde grotendeels in de 21e eeuw en is...

Artikelen

Inkomen verdeeld, trends 1977-2019

Publicatie over de inkomensreeksen 1977 tot en met heden, in samenwerking met de Universiteit Leiden.

Publicaties

Vermogens van huishoudens leveren steeds meer inkomen op

In 2019 bedroeg het inkomen uit vermogen gemiddeld 5 procent van het bruto-inkomen van huishoudens, tegen 2 procent in 2011. Het inkomen uit vermogen is in het afgelopen decennium toegenomen door...

Artikelen

Huishoudens naar inkomensklassen regionaal, 2018-2019

Aantallen huishoudens naar inkomensklasse van het bruto huishoudensinkomen per provincie, 2018-2019

Cijfers

Bonaire; Huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Bonaire; Particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens naar huishoudenssamenstelling, 2017*

Cijfers

Aantal huishoudens met inkomen t.o.v. inkomensgrens

Caribisch Nederland; Aantal particuliere huishoudens met waargenomen inkomen t.o.v. inkomensgrens, 2017*

Cijfers

Klassen bruto inkomen, provincie, 2016-2018

Deze tabellen geven de aantallen huishoudens naar klassen van het bruto huishoudinkomen uitgesplitsst naar provincie voor de jaren 2016 tot en met 2018. De cijfers van zijn voorlopig

Cijfers

Saba; huishoudens naar inkomensklassen, 2017*

Saba; aantal huishoudens naar bruto- en besteedbaar inkomen in klassen en naar aantal huishoudensleden. De tabel is gebaseerd op de voorlopige cijfers van het jaar 2017.

Cijfers

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Cijfers

Uitkering huur- en zorgtoeslag 55-plussers, 2014-2016

55-plus huishoudens die huurtoeslag en zorgtoeslag ontvangen, 2014-2016

Cijfers

Huishoudens 65-plussers naar inkomen en vermogen, 2015

Huishoudens met 65-plussers naar samenstelling, leeftijd oudste persoon, inkomen, vermogen

Cijfers

Huishoudens: gemiddeld inkomen, 2011*-2015*

Het gaat hier om uitkomsten van de herziene Inkomensstatistiek.

Cijfers

Druk inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen blijft stabiel

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2013 gemiddeld bijna 58 duizend euro. Daarvan inde de belastingdienst 6,0 duizend euro aan inkomstenbelasting en 5,4 duizend euro aan...

Artikelen

Effect van herverdeling op inkomensongelijkheid

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2008

Artikelen

30 duizend mensen met topinkomen boven twee ton

Drie van de vier Nederlanders hadden in 2005 een eigen inkomen. Precies 2 procent daarvan, in totaal zo’n 240 duizend personen, beschikte over een bruto-inkomen van meer dan 100 duizend euro.

Artikelen