Pilot Barometer culturele diversiteit – pilotwerkgevers

Data over culturele diversiteit bij pilotwerkgevers.
Om de culturele diversiteit binnen organisaties in te kaart te brengen heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de pilot Barometer culturele diversiteit opgezet. In het kader van deze pilot heeft SZW het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder andere gevraagd om gegevens samen te stellen over de migratieachtergrond van werknemers van enkele pilotwerkgevers met toestemming van deze pilotwerkgevers.