Diensten. Wie, wat, hoe en waar?

Het CBS heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat informatie ontwikkeld over de handel in diensten op de Europese interne markt.
Het is de eerste keer dat een dergelijke uitgebreide tabellenset over de Nederlandse internationale handel in diensten beschikbaar is. Op basis van deze cijfers kunnen conclusies worden getrokken over de export per sub-sector, de handelspatronen met andere lidstaten, de kenmerken van handelaren met verschillende lidstaten en productiviteit.