BIG in- uit- en doorstroom 2006-2016, naar land diploma

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Deze tabellen bevatten cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom tussen 2006 en 2016 van medisch geschoolden naar werk binnen de zorg, buiten de zorg of niet werkzaam. Met 'medisch geschoolden' wordt hier bedoeld: gediplomeerde zorgverleners die staan ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en deel uitmaken van de GBA-bevolking (Gemeentelijke Basis Administratie) of in Nederland werkzaam zijn. Het BIG-register verschaft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. De medisch geschoolden zijn onderverdeeld in een aantal beroepen, inclusief de specialismen per beroep, aan de hand van het BIG-register. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd of erkenningstijd, geslacht en binnenlands of buitenlands diploma.

Opdrachtgever: Nivel.