Zoekresultaten

17 resultaten voor keyword:gezondheidszorgpraktijken
17 resultaten voor keyword:gezondheidszorgpraktijken

BIG-uitstroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Cijfers

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

Cijfers

Kwart waardeert alternatieve en reguliere zorg evenveel

Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben en...

Artikelen

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

Cijfers

BIG-instroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Cijfers

Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar

Tussen 2005 en 2015 is de omzet van zorgpraktijken met 50 procent toegenomen.

Artikelen

Praktijken van zorgverleners; financiën, 2005-2015

Opbrengsten en lasten van praktijken van huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten, oefentherapeuten en verloskundigen

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2009-2019.

Cijfers

Beloning van werkzame artsen in de zorg, 2013- 2015

Inkomen van in de zorgsector werkzame artsen en tandartsen.

Cijfers

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2006-2016

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Cijfers

BIG uitstroom 55 tot 65 jarigen 2013-2015

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Cijfers

Beloning van apothekers en fysiotherapeuten, 2011- 2016

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Cijfers

BIG in- uit- en doorstroom 2006-2016, naar land diploma

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Cijfers

Medisch geschoolden naar woonregio 2011 en 2016

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

Cijfers

Beloning van in zorg werkzame artsen; beroep en specialisme

Winst, loon, dividenden aanmerkelijk belang, loon per vte specialisme arts, type inkomen arts

Cijfers

Zorguitgaven; aanbieders van zorg en financieringsbron, 1998-2016

Uitgaven aan aanbieders van de gezondheidszorg en welzijnszorg, uitgesplitst naar type aanbieder en naar financieringsbron

Cijfers

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers