Vrouwelijke gezinsarbeidskrachten in de landbouw

Maatwerktabel met cijfers van agrarische familiebedrijven met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten per bedrijfstype tussen 2000 en 2016.
In deze tabel is af te lezen hoeveel agrarische familiebedrijven er tussen 2000 en 2016 waren met alleen vrouwelijke gezinsarbeidskrachten. Uit de tabel zijn absolute en procentuele veranderingen tussen 2016 en 2000 af te lezen. De cijfers zijn uitgesplitst naar type bedrijf.