Land- en tuinbouwbedrijven met eigen cultuurgrond

Maatwerktabel met bedrijven in de land- en tuinbouw met cultuurgrond in eigendom naar sector of provincie en naar grootteklasse, 2010 en 2016.
In deze maatwerktabel is aantal bedrijven met grond in eigendom terug te vinden in 2010 en 2016. De tabel is ingedeeld per sector en per grootteklasse is af te lezen hoeveel bedrijven zich in die klasse bevinden en hoeveel grond ze gezamenlijk in eigendom hebben. Deze onderverdeling is ook gemaakt per provincie.