Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.
Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.