Personen met een WW-uitkering in Rotterdam, 2014-2015

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam, naar nationaliteit.
Opdrachtgever: de gemeente Rotterdam.