Personen met een WW-uitkering in Rotterdam, 2014-2015

8-7-2016 08:15
Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam, naar nationaliteit.
Opdrachtgever: de gemeente Rotterdam.