Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013

Dit dashboard is ontwikkeld in opdracht van Arbouw: een organisatie die door werkgevers- en werknemersorganisaties is opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Arbouw wil meer inzicht in de pensioeninstroom, en dan voornamelijk vanuit de bouwsector.
Om in deze behoefte te voorzien heeft CBS dit interactieve dashboard ontwikkeld. Werkzamen van 55 jaar of ouder in 2008 zijn gedurende zes jaar gevolgd. In die zes jaar zijn de transities van hun inkomstenbronnen, bijvoorbeeld de overgang naar pensioen, in beeld gebracht. Daarnaast is gekeken naar de gemiddelde leeftijd waarop personen instromen in pensioen. Meer informatie over de gebruikte variabelen, bronbestanden en begrippen, is te vinden op de sheet 'technische toelichting'.