Gebruik beleidsinstrumenten per topsector, 2011-2014

Maatwerktabellen over het gebruik per topsector van de volgende beleidsinstrumenten: Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) (2011-2014), Research & Development Aftrek (RDA) (2012-2014), Borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf kredieten (BMKB) (2012-2014), Green Deals (2012-2014) en Economische missies met bewindspersonen (2012-2014). Opdrachtgever: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).