Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:vakbonden
43 resultaten voor keyword:vakbonden

Pagina 1 van 2

Wat kenmerkt vakbondsleden?

Steeds minder mensen zijn lid van een vakbond. Wat zijn de trends, wie zijn er nog wel lid? Welke kenmerken van personen, werk en arbeidsomstandigheden hangen samen met de organisatiegraad van...

Publicaties

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Leden van vakverenigingen Vakcentrales en Overige vakverenigingen, geslacht en leeftijd

Cijfers

Historie leden vakverenigingen

Historie leden vakverenigingen. Vakcentrales en Overige vakverenigingen

Cijfers

63 duizend minder mensen lid van een vakbond

Eind maart 2023 waren er ruim 1,4 miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn 63 duizend vakbondsleden minder dan in 2021, een daling van 4 procent.

Artikelen

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Geschillen, verloren arbeidsdagen en betrokken werknemers Oorzaak geschil en Uitroepen van de staking

Cijfers

Meer stakingen in 2021

Werknemers staakten in 2021 22 keer, dat was meer dan in 2020 toen er 9 stakingen waren.

Artikelen

Opnieuw minder vakbondsleden in 2021

2021 telde 98 duizend vakbondsleden minder dan 2019, een daling van 6 procent. Het aantal vakbondsleden loopt terug sinds 2011. Het aandeel vakbondsleden dat de AOW-leeftijd heeft bereikt of ouder is...

Artikelen

Weinig stakingen in 2020

Coronajaar 2020 kende weinig stakingen, maar naar verhouding veel verloren arbeidsdagen. Er waren 9 werkstakingen, waarvan 6 in het eerste kwartaal. Daar waren 211 duizend arbeidsdagen mee gemoeid....

Artikelen

Ruim 100 duizend minder mensen lid van de vakbond

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.

Artikelen

Wie is er nog lid van een vakbond?

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Artikelen

Bijna een op de vijf werknemers lid van een vakbond

Gemiddeld was bijna een vijfde van de werknemers (15 tot 75 jaar) lid van een vakbond in de periode 2012-2016. Vrouwen waren minder vaak lid dan mannen, naarmate werknemers meer uren per week werken,...

Artikelen

Cao-lonen stijgen meer dan vorig jaar

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2018 met 1,7 procent

Artikelen

Meer vrouwen, minder mannen vakbondslid

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Artikelen

Aantal vakbondsleden daalt, maar minder snel

In 2016 waren er 1,7 miljoen vakbondsleden, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt sinds 2013 minder snel.

Artikelen

In 2015 hoogste aantal stakingen in negen jaar

In 2015 27 werkstakingen, 48 duizend verloren arbeidsdagen

Artikelen

Cao-lonen stijgen verder

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent.

Artikelen

Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 28 duizend minder dan een jaar daarvoor....

Artikelen
Artikelen

Weinig stakingsdagen in 2014

In 2014 zijn 25 stakingen geteld. Hieraan deden 10 duizend werknemers mee en er gingen in totaal 41 duizend arbeidsdagen verloren. Het aantal arbeidsgeschillen ligt in 2014 iets boven het gemiddelde...

Artikelen

Opnieuw minder vakbondsleden, wel sinds lange tijd meer jongeren lid

Het aantal vakbondsleden daalt in 2014 opnieuw, maar er werden meer jongeren lid. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt, na een dipje vorig jaar, ook weer toe. Het aantal oudere leden daalt.

Artikelen

Weinig stakingsdagen in 2013

Nederland kende in 2013 een jaar met relatief weinig arbeidsconflicten. Er waren 24 stakingen, waarbij in totaal 19 duizend arbeidsdagen verloren gingen.

Artikelen

Aantal vakbondsleden daalt verder

Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Vakbeweging en organisatiegraad van werknemers

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen