Nederlandse taalvaardigheid van migranten en hun positie op de arbeidsmarkt

Referenties

EU (2023). EU labour force survey - modules - Statistics Explained