Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Referenties

Algemeen Dagblad (2021, 16 september). Er zijn te veel bullshitbanen, die ontstaan niet onder mensen die praktisch zijn opgeleid.

De Beer (2018). Laagopgeleiden vaker aan het werk, maar wel op een laagbetaalde en flexibele baan. TPEDigitaal 2018, 12(2), 1-19.

Borghans, L en B.J. ter Weel (2001). What happens when agent T gets a computer. Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen. ROA Research Memoranda No.

Bussemaker, J. (2014, 5 maart). Startkwalificatie met perspectief, voor iedereen een passende plek. [Kamerbrief].

Centraal Bureau voor de Statistiek en Sociaal Cultureel Planbureau (2020). Emancipatiemonitor 2020. Meer vrouwen in de techniek en meer mannen in de zorg?

Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). StatLine Werkzame beroepsbevolking: beroep

Centraal Planbureau en Sociaal Cultureel Planbureau (2018). Verdringing op de arbeidsmarkt. Beschrijving en beleving.

Eurostat (2020). The EU has reached its tertiary education target. Eurostat Newsrelease, 22 april 2020.

Eurostat (2022). 41% of young adults hold a tertiary degree - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu) Eurostat Newsrelease, 24 mei 2022.

Fouarge, D., W. Smits, J. de Vries en R. de Vries (2017). Ongelijkheid en veranderingen in de beroepenstructuur. In: Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Gaalen van R., J. de Vries, K. Arts en C. Harmsen (2013). Sociaal Economische Trend 2013. Perspectief op veranderende levenslopen: leven, leren en werken naar geboortegeneratie.

Van Thor, J. en F. van der Mooren (2020). Gepromoveerden op de arbeidsmarkt.

Pleijers, A. en R. de Vries (2021). Invulling praktisch en theoretisch opgeleiden. Een bruikbaar alternatief voor de invulling van onderwijsniveau?

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2021). De arbeidsmarkt naar Opleiding en Beroep tot 2026.

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt en Centraal Bureau voor de Statistiek (2014). Beroepenindeling ROA CBS 2014 (BRC 2014).

Rijksoverheid (2022). Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv). Geraadpleegd op 29 september 2022.

Wiebes, E. (2019, 13 december). Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn [Kamerbrief].