Zoekresultaten

65 resultaten voor keyword:studierichting
65 resultaten voor keyword:studierichting

Pagina 1 van 3

Verhuisgedrag van jongeren

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010. Jaarlijks verhuizen ongeveer 650 duizend personen naar een andere gemeente, onder wie 96 duizend 18- tot en met 21-jarigen. Het verhuisgedrag van deze jongeren...

Artikelen

Onderwijsrichting SOI 2016

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) van het CBS.

Overig

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/'16

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2016/'17

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Cijfers

Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Een kwart van de studenten die in het studiejaar 2017/’18 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel...

Artikelen

Techniekonderwijs wordt populairder bij meisjes

Meisjes op havo, vwo en mbo kiezen vaker dan tien jaar geleden voor een technische richting. Op het vmbo en het hoger onderwijs steeg het percentage meisjes dat voor een technische richting koos...

Artikelen

Semigratie: verhuizingen van Kerkrade naar Herzogenrath

Er is emigratie over relatief lange afstand, en emigratie die nauwelijks meer behelst dan een binnenlandse verhuizing. Dergelijke semigraties vinden plaats over korte afstand en hebben dan ook weinig...

Artikelen

Onderwijsrichting SOI 2021

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2021 (SOI 2021) van het CBS.

Overig

Migrantenmonitor, fase 2

Complete tabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de Kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen of werken. In het eerste bestand staat de complete...

Cijfers

Onderwijsrichting SOI 2006

De plaats van opleidingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) op basis van de maatschappelijke sector of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is.

Overig

Uit de WW naar een vaste baan? Uitstromers uit de WW in 2006 naar dynamiek op de arbeidsmarkt in 2006-2008

Paper en erratum.  De uitkomsten van dit rapport maken onderdeel uit van een studie naar personen die in en uit de Werkloosheidswet (WW) stromen. Dit rapport bevat gegevens over de...

Artikelen

Vrouwen vaker bedrijfsopvolger landbouwbedrijf

In 2008 stonden er ruim 11 duizend bedrijfsopvolgers klaar om een land- en tuinbouwbedrijf over te nemen. Hiervan was 8,5 procent vrouw. In 2000 was dit nog 6,8 procent.

Artikelen
Artikelen

Vrouwelijke doctor in opmars

Het aantal gepromoveerden in Nederland neemt toe, vooral doordat de laatste jaren steeds meer vrouwen een proefschrift schrijven.

Artikelen

International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

1 op 3 Sabanen hoogopgeleid

Van de drie eilanden van Caribisch Nederland heeft Saba met 33 procent een relatief groot aandeel hoogopgeleiden. Dit hangt samen met de aanwezigheid van een universiteit op het eiland die...

Artikelen

Belgen in Nederland en Nederlanders in België

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In België wonen ruim 111 duizend Nederlanders. Dat zijn er drie keer zoveel als andersom: in Nederland wonen 36 duizend Belgen. Het aantal Belgen in Nederland is...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Onderwijsrichting ISCED

De International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) is de international classificatie voor het indelen van het onderwijs naar richting van de...

Overig

Mbo’ers maken hbo vaker binnen 4 jaar af dan havisten

Havisten sluiten hun hbo-opleiding vaker met een diploma af dan medestudenten uit het mbo.

Artikelen
Artikelen

Vluchtelingen in Nederland 2010 (publicatie 4)

Maatwerktabel over de studierichting van de vluchtelingen in Nederland in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Opdrachtgever: VluchtelingenWerk Nederland

Cijfers