Inkomensontwikkeling van startende zelfstandigen

Referenties

Allison, P. (1982). Discrete time methods for the analysis of event histories. In: S. Leinhardt (ed). Sociological Methodology 1982, pag. 61-98. Jossey-Bass, San Francisco. 

Allison, P.D. (1984). Event history analysis. Regression for longitudinal event data. Quantitative applications in the social sciences 46. Sage Publications Inc.

CBS (2020a). Materiële Welvaart in Nederland 2020. Den Haag/Heerlen/Bonaire: Centraal Bureau voor de Statistiek.

CBS (2020b). Ondernemerschap in Nederland (Genderscan).

CBS/SCP (2020). Emancipatiemonitor 2020 (cbs.nl). Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek/Sociaal en Cultureel Planbureau.

CBS (2021). Aanvullende Onderzoeksbeschrijving Inkomensstatistiek.

CBS Statline (2017a). Startende zelfstandigen; loopbaan. Geraadpleegd op 5 december 2021.

CBS Statline (2017b). Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken. Geraadpleegd op 3 december 2021.

CBS Statline (2017c). Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken. Geraadpleegd op 2 december 2021.

CBS Statline (2019). Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken. Geraadpleegd op 6 december 2021.

CBS Statline (2020a). Arbeidsdeelname kerncijfers. Geraadpleegd op 6 december 2021.

CBS Statline (2020b). Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur. Geraadpleegd op 10 december 2021.

Conen, W. en J. Schippers (2017). De invloed van startmotieven op de financiële situatie en arbeidstevredenheid van Zzp’ers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 250-268.

Dillon E.W. en C.T. Stanton (2017). Self-employment dynamics and the return to entrepeneurship. NBER working paper series. Working paper 23168.

Dirven, H. J., W. van der Torre en S. van den Bossche (2017). Een slechte start en dan? De werksituatie van zelfstandig ondernemers met negatieve en positieve startmotieven. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 33(3), 286-302.

Jenkins, S.P. (2005). Survival Analysis (draft book manuscript).

Lancaster, T. (1990). The econometric analysis of transition data. Cambridge University Press.

Moonen, L. (2012). Inkomen verklaard? Het inkomen van werknemers en zelfstandigen nader bekeken. Sociaaleconomische Trends, tweede kwartaal.

Ven, H. van de, H. Lautenbach, M. Ramaekers, G. Hulsegge en W. van der Torre (2021). Zelfstandig ondernemers zonder personeel over hun bedrijfspositie.

Vries, N. de, W. Liebregts, en A. van Stel (2013). Explaining entrepreneurial performance of solo self-employed from a motivational perspective.