Genderscan van ondernemerschap in Nederland

Overzicht van statistieken over het zelfstandigenlandschap in Nederland naar geslacht en de ontwikkelingen daar in.
Een genderscan van ondernemerschap in Nederland, waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van bestaande en vrij beschikbare informatie die het CBS publiceert. Deze notitie geeft daar een samenvatting van, beschrijft de opvallendste resultaten en verwijst zoveel mogelijk naar de gebruikte bronnen zodat de lezer zelf ook met de data aan de slag kan. In enkele gevallen zijn de achterliggende microdata gecombineerd om voor deze genderscan tot nieuwe inzichten te komen.

De termen “zelfstandige” en “ondernemer” worden soms door elkaar gebruikt. De sociaaleconomische benadering van zelfstandigen wordt gehanteerd. Dat betekent dat iedereen een zelfstandige is die arbeid verricht voor eigen rekening of risico.

Bekostigd door: voorbereidingsgroep Emancipatie van de Tweede Kamer (commissie OCW).