Auteur: Vincent van Polanen Petel
Hoe betalen wij voor de zorg?

Referenties

Bronsveld-de Groot, M. en K. Riksen (2014), Langdurige zorg: karakteristieken en een vooruitblik. In:  CBS, Gezondheid en zorg in cijfers 2014, (Den Haag, 2014), 75–76. Gezondheid en zorg in cijfers 2014 (cbs.nl)

Lever (2005), M., Budgettaire en economische effecten van de Zorgverzekeringswet, CPB Memorandum 112 (Den Haag, 6-4-2005), 3.

Vektis (2006), Zorgmonitor 2006. Financiering van de zorg in 2005 (Zeist, 2006), 33.

Vektis (2022): Figuur 3.3. In: Alle feiten & cijfers over verzekerdenmobiliteit 2021 | Vektis.nl