Auteur: Vincent van Polanen Petel
Hoe betalen wij voor de zorg?

Bronnen

Statline – Zorguitgaven; opbrengsten van financieringsregelingen

Statline – Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Statline – Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

Statline – Zorguitgaven; kerncijfers


Statline – Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Statline – Zorguitgaven; volume- en prijsontwikkelingen

Statline – Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

OECD: Health expenditure and financing

OECD: Revenues of health care financing schemes

Relevante links

Stroomschema's van geldstromen in de zorg

Pakketwijzigingen Zorgverzekeringswet

Constitution of the World Health Organization

Statuut van de Wereldgezondheidsorganisatie