Arbeidspotentieel van niet-werkenden

CBS (2021a). Arbeidsparticipatie en afstand tot de arbeidsmarkt, 2020. CBS-maatwerk, 30-9-2021.

CBS (2021b). Onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een derde uit jongeren. CBS-nieuwsbericht, 20-9-2021.

CBS (2022). Arbeidsmarkt nog krapper in eerste kwartaal. CBS-nieuwsbericht, 17-5-2022.

Dirven, H.J. (2021). Binding met de arbeidsmarkt en onbenut potentieel van bijstandontvangers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Volume 37, Issue 3, jan 2021.

Eurostat (2022). Labour market slack – annual statistics on unmet needs for employment. Statistics Explained, April 2022.

ILO (2013). Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization. ILO Resolution adopted by the Nineteenth International Conference of Labour Statisticians (October 2013).

UWV (2022). Samenstelling van het onbenut arbeidspotentieel. Inzetbaarheid van geregistreerde werkzoekenden voor een krappe arbeidsmarkt. UWV Arbeidsmarktinformatie en – advies, Amsterdam.